Skip to main content

Regelbrud i Familieretshuset påtalt

I denne artikel i Karnov News taler Samværsadvokatens Nanna Bolund om, hvordan hun og Samværsadvokatens Tanja Graabæk har bidraget til at få Ombudsmanden til at træde ind og undersøge regelbrud i Familieretshuset. Det på baggrund af deres henvendelse i juni 2020 omhandlende Familieretshusets brud på borgernes ret til rettidige almindelige midlertidige afgørelser.

ARTIKEL:

Regelbrud hos Familieretshuset, siger Ombudsmanden – generel undersøgelse igangsættes

I juni blev Ombudsmanden af et advokatfirma opfordret til at undersøge den under halvandet år gamle administration, Famileretshuset, der har erstattet den tidligere så udskældte Statsforvaltningen. Nu indledes en generel undersøgelse og samtidig rammer også kritik af kafkaske forhold for borgere, der ønsker at oprette en sag digitalt, sådan som det er påkrævet, mens det digitale ikke lader sig gøre.

Det er under halvandet år siden, at Statsforvaltningen, der tidligere, med ni afdelinger fordelt rundt i landet, tog sig af sager om blandt andet skilsmisser, samvær og bopælsret. 1. april 2019 overgik ansvaret til Familieretshuset, og intentionerne var de rigtige, som de blandt andet skriver i et opslag 28. marts – få dage inden ansvaret endegyldigt lå i den nye organisation:

”På alle områder er det Familieretshusets mål at finde de løsninger, der er bedst for hver enkelt familie”.

Krænker retten til at se sit barn

Men det er langt fra gået så glat som håbet. Nanna Elvius Bolund, advokatfuldmægtig hos Strauss og Garlik, er en af dem, der har siddet med flere sager på området, som ikke har været tilfreds med sagsbehandlingstider og sagsbehandlingerne.

I et opslag på LinkedIn skriver hun nu, på vegne af Samværsadvokaten, om den nyeste udvikling:

”Ombudsmanden har taget vores opfordring til undersøgelse alvorligt”.

I juni sendte hun og Advokat Tanja Graabæk en formel klage til Ombudsmanden over Familieretshuset. Samværsadvokaten beskriver i et opslag årsagen til klagen sådan her:

”Vi oplever […] hvordan Familieretshuset i mange tilfælde krænker borgernes rettigheder – også på helt basale punkter. Et punkt er blandt de almindelige midlertidige afgørelser, som […] behandles på en måde, så retten til at få en midlertidig afgørelse reelt bliver ikke-eksisterende”.

Sammen med yderligere en opfordring og flere klager over dem, der skal hjælpe familier, som er ramt af blandt andet skilsmisse, har det fået Ombudsmanden til at rejse en generel sag med undersøgelse af sagsbehandling og sagsbehandlingstid. Han har taget sagen op, og har – med Samværsadvokatens ord – ’udvidet sit undersøgelsesgrundlag, så det spænder bredt’.

Ombudsmanden skriver i sit brev til duoen Tanja Graabæk og Nanna Bolund hos Strauss & Garlik, at han af :

”af egen drift har rejst en generel sag over for Familieretshuset om deres sagsbehandling og sagsbehandlingstid, herunder sager om midlertidigt samvær efter forældreansvarslovens § 29”.

Ny kritik af konkret brud på loven

Yderligere har Ombudsmanden netop bragt hård kritik af, at Familieretshusets digitale løsning er i direkte strid med forvaltningsloven.

Helt konkret giver Familieretshusets selvbetjeningsløsning ikke mulighed for at oprette en type sag, selvom det samtidig er obligatorisk at oprette den via netop den digitale selvbetjeningsløsning.

Eller som Ombudsmanden mere udførligt selv beskriver det i en meddelelse fra i går mandag den 14.september, der indledes sådan her:

Hvis man som forældre er uenige om eksempelvis forældremyndighed og vil starte en sag i Familieretshuset, er det obligatorisk at anvende den digitale selvbetjeningsløsning. Familieretshusets digitale selvbetjeningsløsning giver imidlertid ikke mulighed for, at en partsrepræsentant kan starte en sag op, hvilket er i strid med forvaltningslovens regler.