Skip to main content

ADVOKATWATCH interview med Samværsadvokaten

På baggrund af den nye domstolsaftale, som kom til et bredt politisk forlig i torsdags, har AdvokatWatch interviewet SamværsAdvokatens advokat Tanja Graabæk. Det om det aspekt af aftalen, som vedrører at skilsmisseforældre fra den 1. januar 2024 mister retten til 2. instansprøvelse i landsretten af sager, som kun omhandler samvær. Advokat Tanja Graabæk bakkes i artiklen bakkes op af formanden for Danske Familieadvokater, Helle Brandt. Begge er enige om at tabet af retsfølelsen, som vil være en konsekvens af aftalen, er problematisk

I artiklen citeres advokat Tanja Graabæk for følgende:

  • det skaber både vrede og afmagt hos Tanja Graabæk, der er specialist på området. Hun kalder sagstypen for ”den mest konfliktfyldte på det familieretlige område”
  • ”Jeg er både rystet og afmægtig. Konsekvenserne er både et øget pres på skilsmissebørnene, og at mine muligheder for at hjælpe dem er blevet væsentligt mindsket med det her tiltag”
  • ”Den her nye forringelse af retssikkerheden vil betyde et øget pres på de familier, der i forvejen er i krise”
  • ”Med den nye flerårsaftale for domstolene kan landets familieadvokater – og deres klienter – se frem mod et højere konfliktniveau i samværssager hos skilsmissefamilier”
  • ”Det vil også øge antallet af de situationer, hvor jeg ærligt talt føler, at jeg er mere psykolog end advokat, fordi jeg skal modvirke, at mine klienter ikke knækker fuldstændigt undervejs i sagen, når de for eksempel afskæres helt eller delvist fra deres børn”
  • ”Lavpraktisk for mig betyder det, at hvis jeg skal sikre min klienters retssikkerhed i form af en mulighed for andeninstansbehandling, så skal jeg sætte barnets bopæl i spil. Men at bruge det ”kort” er ekstremt konfliktoptrappende for samarbejdet mellem forældre”
  • ”At nogen synes, det er en løsning, understreger derfor desværre kun for mig, hvor lidt de, der har anbefalet det her, forstår om, hvad der er på spil for landets skilsmissebørn”
  • ”Mine muligheder for at hjælpe er blevet væsentligt mindsket med det her tiltag”

Læs artiklen her (bemærk at den er bag betalingsmur):
https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Domstole/article16657448.ece