Betaling - Hvordan betaler du for vores hjælp til din samværssag?

Hvordan betaler du for vores hjælp til din samværssag?

Det skal ikke være økonomien, der står i vejen for, om du fører en sag om samvær – eller om bopæl og forældremyndighed, som vi også kan hjælpe med. Men vi er godt klar over, at økonomien selvfølgelig kan være en udfordring. Derfor betaler du løbende, så du hele tiden har overblik over dine udgifter.

Vi fakturerer efter løbende forbrugt tid

Når du har oprettet dig som klient, modtager du en ordrebekræftelse med vores aftale og timepris. Det er umuligt på forhånd at give dig en fast pris på, hvad det vil koste at tage din sag. Det afhænger af sagens kompleksitet og af, hvordan sagen udvikler sig.

Opret dig som klient her

Depositum

Før vi går i gang med din sag, beder vi dig indbetale et depositum på 10.000 kr. Det er penge, som du får tilbage ved sagens afslutning. Dit depositum står uberørt under sagens behandling som depot for vores salær.

Vi ønsker at holde en lav timepris, så det ikke bliver uoverskueligt at søge advokathjælp til din sag – og indbetaling af et depositum er en forudsætning for, at vi kan gøre dette.

Fri proces

Hvis din sag skal behandles hos domstolene, så har du mulighed for at få fri proces, hvis du opfylder nogle specifikke betingelser. Dvs. at staten betaler din advokatregning. Det samme gælder, hvis din sag hos Familieretshuset er startet på kommunens foranledning. Kontakt os for at undersøge, om du kvalificerer dig til fri proces. Vi hjælper dig gerne med at ansøge.