Skip to main content

Samværsadvokatens henvendelse startede undersøgelsen

Som specialist i samvær har vi i Samværsadvokaten rigtigt mange sager i Familieretshuset. Vi oplever derfor også, hvordan Familieretshuset i mange tilfælde krænker borgernes rettigheder – også på helt basale punkter.

Et punkt er blandt de almindelige midlertidige afgørelser, som – i modsætning til det kontaktbevarende samvær – behandles på en måde, så retten til at få en midlertidig afgørelse reelt bliver ikke-eksisterende.

Samværsadvokatens Tanja Graabæk og Nanna Bolund indgav en formel klage til Ombudsmanden over Familieretshusets sagsbehandling før sommerferien. Ombudsmanden har nu taget sagen op til behandling – og har endda udvidet sit undersøgelsesgrundlag, så det spænder bredt.

Det er vi virkelig glade for. For vores klienters basale rettigheder burde ikke være noget, som de skal kæmpe for. De burde komme helt naturligt.

Brev fra Folketingets ombudsmand - Ombudsmanden undersøger Familieretshuset