Skip to main content
Samværsadvokaten er din ekspert i sager om samvær

GENERELLE OPLYSNINGER - HERUNDER ADVOKAT-ETIK

Hos Advokatfirmaet Strauss og Garlik I/S, CVR nr. 27 40 46 34, er alle advokater beskikket af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne har alle tegnet advokat-ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler ved forsikringsselskabet HDI Gerling Forsikring, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Bankforbindelser

Sparekassen Kronjylland:
6193 – 0017555588

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti.
Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

IBAN: DK7861930017555588
SWIFT: KRONDK22

CVR NR. 27 40 46 34

Advokatfirmaets rådgivning og forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Klager over salær

Advokatnævnet har kompetencen til at behandle adfærdsklager og tvister vedrørende advokaters salær.
Advokatnævnet har adresse på Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
Du kan læse mere om Advokatnævnet på deres hjemmeside.

Regler for god advokatskik

Advokaterne er alle omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik – se eventuelt www.advokatsamfundet.dk.

Oplysninger om Advokatfirmaet Strauss & Garlik