Samværsadvokaten er din ekspert i sager om samvær

Din ekspert i sager om samvær

Samværsadvokaten består af advokat Tanja Graabæk og advokatfuldmægtig Nanna Bolund, der begge er stærkt specialiserede i samværssager.

Det er et stort ansvar at føre din sag – et ansvar vi er bevidste om og ydmyge overfor. Kvaliteten af det arbejde, vi udfører, har indflydelse på din og dit barns trivsel og udvikling, og det stiller store krav til vores faglige og personlige kompetencer.

Vi hjælper dig uanset, hvor du bor i landet. Tanja Graabæk sidder til daglig i Aarhus og tager sig af samværssager i Jylland. Nanna Bolund sidder på vores kontor i Herlev og behandler samværssagerne på Sjælland og Fyn.

Dit sikkerhedsnet i samværssager

Samværsadvokaten er din og dit barns stemme i sager om samvær. Har du brug for det, hjælper vi også med sager om bopæl eller forældremyndighed. Vi er med dig både i Familieretshuset (Statsforvaltningen) og ved Familieretten (særafdeling af byretten) – både i Famililerettens funktion som første instans og klageinstans.

Vi lægger vægt på en fortrolig, tæt og konstruktiv dialog under hele sagsforløbet. Vi kommunikerer med modparten og myndighederne på dine vegne og er din garant for, at alle formalia og deadlines bliver overholdt. Vi er begge opmærksomme på, hvor vigtig og afgørende sagen er for dig og dit barn. Med andre ord er samværsadvokaterne Tanja Graabæk og Nanna Bolund dit og dit barns sikkerhedsnet.

Vi arbejder tæt sammen med børnepsykologer

Samværsadvokaten arbejder tæt sammen med børnepsykologer. Det gør vi for at sikre, at alle tiltag i din samværssag tager udgangspunkt i en indgående forståelse for dit barns situation og behov – og at vi hele tiden har fokus på barnets trivsel og udvikling.

Alt det med småt

Samværsadvokaten er omfattet af rammerne for Justitsministeriets beskikkelse og en del af Advokatsamfundet. Det betyder, at vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne for god advokatskik. Vi har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning efter Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af os i funktionen som advokat og advokatfuldmægtig, uanset hvor vi udøver vores advokatvirksomhed. Du kan læse meget mere om dette på www.straussoggarlik.dk.

Din ekspert i sager om samvær