Skip to main content

POLITIKEN KRONIK med Samværsadvokaten

I Samværsadvokaten oplever vi i stigende grad, at skilsmissebørn udsættes for negativ prægning i særligt §7-sagerne (”de røde sager”). Samværsadvokatens advokat Tanja Graabæk fortæller derfor i denne kronik i Politiken om, hvad forælderfremmedgørelse er, hvordan den kan forekomme og hvordan den børnepsykologisk set påvirker børn. Hun gør også i kronikken op med den (i øvrigt helt absurde) mangel på faglig forståelse for og modarbejdelse af forælderfremmedgørelse (negativ prægning), som forekommer i det familieretlige skilsmissesystem. Hun retter desuden fokus på, hvordan Familieretshuset sagsbehandling er hæmmende for disse sager, herunder at Familieretshuset forekommer handlingslammede og derved reelt set både får muliggjort og bakket op om en forældreadfærd, som groft sagt er et psykisk overgreb på barnet.

I artiklen støttes advokat Graabæk af psykolog Lea Holst-Jensen, der leder den sociale- og psykologfaglige organisation Projekt Plan B samt sideløbende hermed er tilknyttet psykolog i en række børne- og ungeudvalg, og har en fortid som bl.a. psykolog hos Socialministeriets børnehuse og Dialog Mod Vold.