Skip to main content

Debatindlæg i Berlingske – SOCIALMINISTEREN svarer Samværsadvokaten

Social- og indenrigsminister, Astrid Krag afviser i sin kronik Samværsadvokatens kritik af Familieretshuset. Men i Samværsadvokaten fastholder vi vores kritik.

I sit debatindlæg i Berlingske skriver Social- og indenrigsminister, Astrid Krag, at det er langt fra sandheden, når Samværsadvokaten i Berlingske af 8. maj 2020 anførte, at Familieretshuset var gået i stå, at der ikke blev drevet alternativ sagsbehandling, og at skilsmissebørn blev svigtet.

Der skal lyde et tak til Astrid Kragh for at understrege vores pointe i hendes svar. For med hendes oplysning om, at Familieretshusets ledelse først nu – her mere ned 2 måneder efter Coronakrisens start – er begyndt at arbejde på en løsning, så der kan afholdes virtuelle møder, sparker hun bolden i mål for os. Hvis der kunne afholdes virtuelle møder i de socialretlige sager, som er underlagt de præcist samme GDPR-regler, så burde det også have været muligt i Familieretshuset. I øvrigt har de telefoniske møder, som Astrid Kragh refererer til, kun været yderst sporadisk tilbudt ligesom deres gennemførelse forudsatte, at borgeren skulle frasige sig sin ret til advokatbistand i telefonsamtalen (en krænkelse af borgernes rettigheder).

Vi skal fastholde vores kritik – og opfordre Astrid Kragh til at prøve at spørge borgere med verserende sager i Familieretshuset om de har oplevet, at deres sag har stået stille i Familieretshuset under Coronakrisen.

Læs Social- og indenrigsminister, Astrid Krags debatindlæg her: https://www.berlingske.dk/kommentarer/familieretshuset-er-ikke-lukket-ned

Læs Samværsadvokatens debatindlæg, som der svares på, her: https://samvaersadvokaten.dk/debatindlaeg-i-berlingske/

Social- og indenrigsminister, Astrid Krag afviser i sin kronik Samværsadvokatens kritik af Familieretshuset. Men i Samværsadvokaten fastholder vi vores kritik.

I sit debatindlæg i Berlingske skriver Social- og indenrigsminister, Astrid Krag, at det er langt fra sandheden, når Samværsadvokaten i Berlingske af 8. maj 2020 anførte, at Familieretshuset var gået i stå, at der ikke blev drevet alternativ sagsbehandling, og at skilsmissebørn blev svigtet.

Der skal lyde et tak til Astrid Kragh for at understrege vores pointe i hendes svar. For med hendes oplysning om, at Familieretshusets ledelse først nu – her mere ned 2 måneder efter Coronakrisens start – er begyndt at arbejde på en løsning, så der kan afholdes virtuelle møder, sparker hun bolden i mål for os. Hvis der kunne afholdes virtuelle møder i de socialretlige sager, som er underlagt de præcist samme GDPR-regler, så burde det også have været muligt i Familieretshuset. I øvrigt har de telefoniske møder, som Astrid Kragh refererer til, kun været yderst sporadisk tilbudt ligesom deres gennemførelse forudsatte, at borgeren skulle frasige sig sin ret til advokatbistand i telefonsamtalen (en krænkelse af borgernes rettigheder).

Vi skal fastholde vores kritik – og opfordre Astrid Kragh til at prøve at spørge borgere med verserende sager i Familieretshuset om de har oplevet, at deres sag har stået stille i Familieretshuset under Coronakrisen.

Læs Social- og indenrigsminister, Astrid Krags debatindlæg her: https://www.berlingske.dk/kommentarer/familieretshuset-er-ikke-lukket-ned

Læs Samværsadvokatens debatindlæg, som der svares på, her: https://samvaersadvokaten.dk/debatindlaeg-i-berlingske/