Skip to main content

Nye regler fra den 1. januar 2022

Fra den 1. januar 2022 bliver børne- og ungeydelsen ligeligt delt mellem forældrene. Det med mindre Udbetaling Danmark beslutter andet.

Loven har længe været på plads, men nu indtræder den praktiske virkelighed efter nytår for alle nye bopælsregistreringer/ændringer. Allerede fastlagte bopælsregistreringer ændrer sig dog som udgangspunkt ikke med mindre bopælsforholdene ændrer sig.