Skip to main content

VIVE-rapport om psykisk vold mod børn

Sidste år blev det gjort kriminelt at udøve psykisk vold i nære relationer, uanset om de nære er voksne eller børn. Man har dog indtil nu næsten primært fokuseret på partnervold. Det selv om Børns Vilkår tidligere har slået fast i en rapport, at fysisk vold mod børn langt overvejende udøves af mænd, mens psykisk vold mod børn langt overvejende udøves af kvinder. Men hvad er psykisk vold mod børn?

Er det psykisk vold, når børn overværer vold mellem voksne i hjemmet? Hvor går grænsen mellem en uhensigtsmæssig opdragelsesstil og psykisk vold? Hvornår bør myndighederne gribe ind? Hvor mange børn bliver egentlig udsat for psykisk vold derhjemme? Hvad er risikofaktorer for og konsekvenserne af at blive udsat for psykisk vold i barndommen? Og hvilke indsatser kan man med fordel sætte ind med for at forebygge, opspore og behandle psykisk vold mod børn? Mv.

De spørgsmål har seniorforsker hos VIVE, Mai Heide Ottosen og hendes kollegaer, Sofie Henze-Petersen og Signe Frederiksen funderet over. De har ledt efter svar i litteraturen og har på den baggrund udarbejdet en forskningsrapport, der redegør for, hvad man ved (og ikke ved) om spørgsmålet.

Har du mod på at ”nøde den” lidt i psykisk vold mod børn, så er denne rapport spændende læsning.
Du kan læse den her:

"Psykisk vold mod børn i hjemmet" af Mai Ottesen