Skip to main content

VIVE-rapport om børneinddragelse i Familieretshuset

I en rapport, som VIVE har foretaget for Familieretshuset, har man undersøgt om børn, der møder Familieretshusets børneenhed – den enhed, der varetager Familieretshusets børneinddragelse i de familieretlige sager – oplever at blive støttet og inddraget i sagerne. Og resultatet er, at langt de fleste børn har følt sig set og mødt i mødet med Familieretshuset. Men rapporten viser også, at ca. 33% af børnene enten har svært ved at forstå, hvad der videregives af oplysninger til deres forældre og hvordan dette gøres. Eller også oplever de, at de ikke selv har indflydelse på, hvad der siges videre til forældrene. Samtidig viser rapporten, at oplevelsen af inddragelsen af børnene i sagerne afhænger af alder, da de yngre børn ikke føler sig helt så forberedte på selve børnesamtalens indhold, formål og anvendelse som de ældre børn gør.

Rapporten lægger derfor op til såvel et øget fokus på at sikre, at de yngste børn kan komme til orde, som lægger op til et øget fokus på at sikre de yngre børns forståelsesramme. Noget som vi i SamværsAdvokaten finder ret relevant, da Familieretshuset jo har fokus på en forsøgsordning ift. at holde børnesamtaler med børn helt ned til 4 år.

Læs mere her:
https://www.vive.dk/da/udgivelser/boerneinddragelse-i-familieretshuset-19153/