Skip to main content

VIVE undersøger regnbuefamiliernes virkelighed

VIVE er i gang med en undersøgelse, som skal give indsigt i regnbuefamiliernes omfang og sammensætning samt hvordan de oplever systemet (og dermed også skilsmissesystemet), herunder hvad de oplever af særlige udfordringer. Undersøgelsen udarbejdes for Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Ligesom det tog en Højesteretsdom af 8. september 2020* at gøre op med en tilgang i de familieretlige sager baseret på det klassiske kønsrollemønster, så har skilsmissesystemet endnu ikke af egen drift rettet sig ind efter, at det moderne familieliv indeholder mange facetter af familiekonstellationer – og hvad det kan have af betydning for det individuelle barn. Så VIVEs fokus er set med SamværsAdvokatens øjne tiltrængt.

*) dommen sendte et klart signal om at retspraksis skulle rette ind efter at synet på forældrenes samfundsrolle generelt rykket sig, idet forældre i dag er ligeværdige i deres rolle som forældre, og en moder er ikke pr. definition nærmere tilknyttet et fællesbarn, som det ellers var synspunktet engang.

Læs mere her:
https://www.vive.dk/da/undersoegelser/viden-om-regnbuefamilier-med-tre-eller-fire-foraeldre-18707