Skip to main content

VIVE checker for ændret brugertilfredshed

Reformen af det familieretlige system, der blev gennemført i 2019, blev undersøgt at VIVE i en rapport fra år 2020. Her viste VIVEs evaluering en utilfredshed blandt forældre, trivselsproblemer blandt børnene og lange ventetider. Andre undersøgelser – foretaget af en lang række aktører på det familieretlige område – har også vist en markant brugerutilfredshed og problemer med lange ventetider. Både fra borgerne og de professionelle aktører, der dagligt arbejder med de familieretlige sager. VIVE undersøger nu, om der er sket en ændret udvikling i forældres tilfredshed med de familieretlige myndigheder.

VIVEs undersøgelse gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse, der omfatter ca. 1.000-1.500 forældre. Data fra spørgeskemaerne bliver koblet med Familieretshusets sagsregistre, så VIVE kan beskrive den sagsbehandling, som forældrene har modtaget. Der er desuden planlagt en spørgeskemaundersøgelse blandt børn, der er part i en familieretlig konflikt.