Skip to main content

Tilfredshed med domstole – men med plads til forbedringer

Domstolsstyrelsen har fået foretaget en brugerundersøgelse, som netop er blevet offentliggjort. Det som en del af strategien for Danmarks Domstole 2019-2022, som netop prioriterer brugerfokus. Overordnet set viser rapporten, at det er en god oplevelse at være bruger hos Danmarks Domstole. Rapporten peger dog også på områder, hvor der kan være behov for særligt at arbejde med at forbedre brugeroplevelsen. Her skiller særligt ventetiderne og den manglende ensartethed i byretterne sig ud. Begge aspekter som vi i Samværsadvokaten kan nikke genkendende til er udfordringer. Og aspekter, som Danske Advokater også tidligere har påpeget over for Domstolsstyrelsen:

Sagsbehandlingstider:

Mange brugere fremhæver dette som et vigtigt indsatsområde og giver udtryk for, at sagsbehandlingstiderne har stor betydning for brugeroplevelsen. Dette gælder ikke mindst for straffesager, civile sager og familiesager.

Ensartethed på tværs af byretterne:

Undersøgelsestemaet ”ensartethed” er det tema, hvor brugerne udtrykker mindst tilfredshed. Mange brugere med stor erfaring i at aftage Danmarks Domstoles ydelser giver i den kvalitative del af undersøgelsen udtryk for, at det er uforståeligt og besværligt, at de skal indrette sig efter forskellige regi