Skip to main content

Podcast med Institut for menneskerettigheder

Seniorforsker hos Institut for menneskerettigheder, Anette Faye Jacobsen står bag et notat, der peger på, at de lange sagsbehandlingstider i familieretssystemet kan være et brud på menneskerettighederne. Det er nemlig en menneskeret – for både børn og voksne- at skilsmissesystemet støtter op om, at der etableres kontakt mellem barn og samværsforælder. Hvis man derfor f.eks. ikke kan få samvær med sine børn, fordi systemet har lange sagsbehandlingstider, så har myndighederne et problem.

I denne podcast drøfter Anette Faye Jacobsen notatet og giver bl.a. sit bud på, hvor lang tid, der skal gå uden samvær, før man kan kalde det et brud på menneskerettighederne.