Skip to main content

Bredt politisk forlig om at styrke det familieretlige område

I torsdags blev der indgået et bredt politisk forlig om igen at give Familieretshuset en pose penge. Det efter at Familieretshuset lige har haft en større sparerunde med massefyringer. Aftalen skal styrke barnets ret til begge forældre og samtidigt forbedre indsatserne til opbrudte familier i Familieretshuset. I alt afsættes der ifølge aftalen 129,5 millioner kroner til at forbedre indsatserne til brudte familier og børn.

Blandt de ønskede retssikkerhedsmæssige forbedringer er styrkelse af sagsbehandlingskvaliteten omkring psykisk vold, øget vejledning, hurtigere hjælp og fornuftige partshøringsfrister i sager om kontaktbevarende samvær.

De konfliktnedtrappende tilbud styrkes, hvilket er dejligt. Men det skurer nu lidt i lyset af Familieretshusets ledelses nylige beslutning om, at forældre kun i helt særlige tilfælde kan få mere end 1 mæglingsmøde.

Der sættes også ind overfor den lange ventetider på de børnesagkyndige undersøgelser ved at Familieretshuset selv laver undersøgelserne, herunder får lov til at lave mini-undersøgelser. Dette er dog ret problematisk givet at Familieretshuset har ikke-psykologer til at lave psykologarbejde. Så det aspekt er decideret fagligt bekymrende.

De virkelig gode nyheder er dog, at der ENDELIG sættes fokus på at sikre midler til overvåget samvær – et område som Familieretshuset har nedprioriteret i årevis – og at der nu fastsættes en tidsfrist for hvornår midlertidige afgørelser skal være truffet: Indenfor 4 måneder. Et tidsperspektiv, som dog er helt absurd lang tid givet at midlertidige afgørelser skal regulere hastende forhold (4 måneder i børneperspektiv er jo 1 år).

I Samværsadvokaten holder vi nu vejret, for baseret på Familieretshusets tilgang indtil nu kan vi allerede se flere muligheder for mindskelse af retssikkerheden i praksis. Der er i hvert tilfælde flere aspekter, som fagligt set er bekymrende. Men nu ser vi tiden an…… og krydser fingre for, at Familieretshuset denne gang “will rise to meet the challenge”.