Skip to main content

BT-artikel om advokaters og organisationers kritik af Familieretshuset

I denne artikel deltager Samværsadvokaten sammen med 9 andre hhv. advokater, jurister og organisationer i en fælles kritik af Familieretshuset. Det da alt for mange børn og forældre uberettiget mister kontakten til hinanden i Familieretshuset behandling af samværssager. Det da Familieretshusets selvopfattelse har fjernet sig så meget fra brugernes virkelighed, at der ikke længere kan dannes bro mellem de to oplevelser. Advokat Tanja Graabæk citeres derfor sidst i artiklen for at understrege, at Familieretshuset må anses for at have udspillet sin rolle, og at der er behov for et nyt skilsmissesystem.