Skip to main content

Ombudsmanden understreger retten til bisidder

For ca. 3-4 år siden slog Ankestyrelsen (som dengang var klageinstans) i en konkret sag fast, at man i det administrative system havde ret til at have en bisidder med til de børnesagkyndige undersøgelser. Det har Familieretshuset dog åbenbart glemt alt om, for der har været behov for at rejse en sag hos Ombudsmanden, som i januar 2022 har slået den samme virkelighed fast med syvtommersøm.

Ombudsmanden skriver, at Familieretshuset nu efter henvendelser fra Ombudsmanden taget initiativ til at sikre, at de psykologer, der foretager undersøgelserne, er opmærksomme på denne ret. Det er dog beklageligt, at det først sker nu, da den retlige virkelighed jo på ingen måde er ny for Familieretshuset.