Skip to main content

Løsningsforslag til sager med falske anklager

I dette interview med Radio LOUD taler Samværsadvokatens Tanja Graabæk om, hvad myndighederne kan gøre for at sikre børnene i sager med urigtige anklager.

Interviewet har et særligt fokus på det stigende problem med urigtige anklager, samt hvordan skilsmissesystemet kan indrette sig, så børn ikke uberettiget afskæres fra en velfungerende forælder, mens den anden forælders anklager undersøges. Det da det at afskære et barn fra en velfungerende forælder ifølge Tanja Graabæk er et psykisk overgreb på børnene – særligt, hvor konsekvensen er at barnet overlades alene til en forælder, som qua fremsættelsen af de urigtige anklager sætter egne voksenbehov før barnets behov. For i samværssager undersøges det ikke om den primære forælder rent faktisk er forælderen med de bedste forældreevner. Noget som myndighederne ifølge Tanja Graabæk burde have retten til at påse af egene drift, ligesom myndighederne i sager, hvor det er et spørgsmål om der skal være et samvær overhovedet, bør kunne iværksætte forældrekompetenceundersøgelser.

Der tales om behovet for brugen af overvåget samvær som undersøgelsesredskab i høkonfliktsagerne, samt behovet for såvel at højne kvaliteten af Familieretshuset børnefaglige arbejde forbundet hermed (for at sikre en korrekt afkodning af børnene) som behovet for, at man fra politisk side øremærker midler til de særlige sagsredskaber, som overvåget samvær og børnedaglige undersøgelser mv. udgør. Det da det er omkostningstunge redskaber, hvis anvendelse fremstår nedprioriteret af økonomiske årsager.

Lyt til interviewet her (det starter 01.00.25 min. inde i programmet):
https://radioloud.dk/podcast/de-falske-beskyldninger/