Skip to main content

Menneskerettighedsudfordringer i skilsmissesystemet

I december 2020 udarbejdede Institut for Menneskerettigheder et notat med et overblik over de mest grundlæggende menneskeretlige problemstillinger forbundet med familieretlige sager om samvær. De rettede et særligt fokus på sagsbehandlingstiderne og vurderede at flere måneders ventetid på at få etableret samvær er menneskeretligt uacceptabelt. Instituttet anbefalede derfor, at Social- og Indenrigsministeriet tog skridt til at sikre, at samværssagerne i familieretssystemet overholdt tidsfristerne i loven, og at sagsbehandlingstiderne samlet set ikke i sig selv belastede eller skadede relationen mellem samværsforælderen og barnet.

I samværsadvokaten ser vi desværre en lang række sager, hvor Familieretshusets forhold bidrager til en sag trækkes i langdrag. Og da tidsperspektivet kan have afgørende betydning for om der overhovedet kan fastsættes samvær, er vi virkelighed glade for Institut for Menneskerettigheders fokus på samværsområdet.

Læs notatet fra Institut for Menneskerettigheder her (link til download findes nederst på siden):
https://menneskeret.dk/udgivelser/ret-samvaer-familieretssystemet-menneskeretlige-rammer