Skip to main content

ADVOKATWATCH-ARTIKEL med Samværsadvokaten om ministersvar

I denne artikel taler Samværsadvokatens Tanja Graabæk om Socialministerens erkendelse af, at Familieretshuset ”har store problemer”. Det på baggrund af Ombudsmandens kritik. Udfordringer, som ministeren bare mener handler om underfinanciering og ventetider. Det er Tanja Graabæk ikke enig i. Familieretshuset har allerede modtaget en stor pose penge uden at det reelt kan mærkes, hvad de penge er brugt til. Så Familieretshuset bør ikke fredes med skiftes ud med en bedre løsning.

Og det giver slet ingen mening, når ministeren begrunder afskaffelsen af refleksionsperioden og den tvungne delte bopæl som argument for et tiltag til at forbedre ventetiderne: ”Vi har afsat så mange penge, som Familieretshuset kan bruge til nye sagsbehandlere. Og vi har sat reformen på pause, så Familieretshuet kan koncentrere sig om at nedbringe ventetider,” og ”Ministeren peger også på, at regeringen har afskaffet den såkaldte refleksionsperiode og den tvungne delte bopæl, som man “fra alle sider kunnet høre var konfliktoptrappende”.”.

For man skal huske på, at netop disse tiltag – hvor uhensigtsmæssige vi i Samværsadvokaten er enige i at de var for konfliktniveauet forældrene imellem – betød at forældrene ikke kunne belaste Familieretshusets ventetider, idet de ikke kunne starte sager i de første 3 måneder efter bruddet. Så at man afskaffer noget, som hindrede borgerne i at bidrage til at øge ventetiderne er altså ministerens eksempel på tiltag, som skal mindske ventetiderne?! Det understreger desværre i hvilken grad politikerne ikke selv forstår det skilsmissesystem, som de selv har indført.

Artiklen citerer Samværsadvokatens Tanja Graabæk for følgende:

  • “Sagsbehandlingstiderne er nedbragt en smule, men det har ikke løst nogen af de mange retssikkerhedsmæssige udfordringer, som Familieretshuset kæmper med,” siger advokaten.
  • “Jeg så hellere, at man erkender, man valgte den forkerte hest i sin tid. Det i stedet for at skamride hesten, bare fordi det var den, der blev valgt. Men det ville kræve politisk mod, så jeg forventer ikke at politikerne vælger at starte helt forfra,” siger hun.
  • “En lappeløsning inden for de eksisterende rammer er, at politikerne her og nu sender højkonfliktsagerne direkte over i Familieretten – i stedet for at lade dem gå gennem Familieretshuset først – og så samtidig specialiserer Familieretten, så specialiseringen ikke kun er ved navn. Med det mener jeg, at Familieretten bør bestå af dommere, der kun sidder med familieretlige sager,” siger hun.
  • “Jeg forstår godt, at ting skal have tid til at falde til. Men vi er også nødt til at stoppe op og spørge; hvor lang tid er rimeligt?,” siger Tanja Graabæk og tilføjer: “Familieretshuset har jo haft toårs fødselsdag, og de ændringer, der kom med reformen, er jo ikke massive. Jeg ved godt, at Familieretshuset er blevet solgt som det her helt nye system, men det er ikke et validt billede. Sagsvisitationen er ændret fra sagstype til risikofaktorer og konfliktniveau, men det er i sidste ende stadig de samme mennesker, der sidder og træffer afgørelserne.”
  • “De ændringer burde dæleme have kicket igennem på nuværende tidspunkt med den store pose penge, Familieretshuset samlet set har fået,” siger advokat Tanja Graabæk.

Læs hele artiklen her (bemærk betalingsmur):
https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Politik/article12968168.ece