Skip to main content

TV 2 dokumentar om skilsmissesystemet

Så du 1. del af programmet ”Med børnene som våben” på TV2 her til aften? Programmet kan anbefales. For det giver desværre et retvisende indblik i den virkelighed, som vi som samværsspecialister bevæger os i dagligt.

Vi oplever ofte, at forældre, der aldrig før har stiftet bekendtskab med skilsmissesystemet bliver dybt rystede i deres møde med systemet. For skilsmissesystemet er IKKE blevet bedre med indførslen af det aktuelle skilsmissesystem i år 2019. Godt nok startede særligt Familieretshuset så langt bagud på point, at de ikke havde anden vej end fremad rent forbedringsmæssigt set. Men skilsmissebørnene svigtes i dag i endnu højere grad end man gjorde i det tidligere skilsmissesystem – og allerede der var baren sat alt for lavt.

Familieretshusets direktør Anette Hummelshøj har i et LinkedIn opslag inden udsendelse forsøgt at vaske hænder ved at fokusere på, at ventetiderne på møder i Familieretshuset er blevet nedbragt indenfor det seneste år. Men selv om Familieretshuset har fået bugt på ventetiderne på møder – og det har de i stor stil – så er problemerne fortsat massive, hvilket SamværsAdvokatens Tanja Graabæk også redegjorde for som oplægsholder på Folketingets Social- og Ældreudvalg i efteråret 2021. Det bl.a. ved at

 • Retssikkerhedsmæssigt sejler det, hvilket Ombudsmandens fokus på Familieretshuset også understreger,
 • De generelle sagsbehandlingstider er stadig alt for høje,
 • Den faglige kvalitet i det juridiske arbejde i Familieretshuset er styrtdykket,
 • Den faglige kvalitet i det børnefaglige arbejde i Familieretshuset er generelt set alt for lav, bl.a. fordi man bruger andre faggrupper end psykologer til psykologfaglige vurderinger. Derfor er det også fortsat alt for let at slippe afsted med at præge børn negativt, så de afviser kontakt til den anden forælder (fagligheden er simpelthen ofte ikke høj nok til at kunne fange når det sker).
 • Den manglende specialisering af familieretsdommere sænker retssikkerheden,
 • §7-sagerne, hvor børnenes trivsel og udvikling ofte afhænger af at sagen er gennembelyst, undersøges ikke indgående nok.
 • Det er fortsat muligt at spille socialmyndigheden (kommunen) og de familieretlige myndigheder ud mod hinanden, selv om kommunens arbejde har et helt andet fokus (socialfagligt) end det familieretlige arbejde har, og slet ikke har den nødvendige faglige indsigt og tyngde til at udføre familieretligt arbejde,
 • Det er fortsat alt, alt for let at skubbbe den anden forælder ud af barnet liv, ligesom det fortsat kan fortsat betale sig at udøve selvtægt, fordi ingen rigtigt sætter ind overfor det. Og der er fortsat ikke konsekvenser ved at man på den måde sætter egne voksenbehov før barnets behov – selv om en sådan adfærd jo viser massive brister i forældreevnen og selv om det af afskære en velfiungerende forælder fra barnets liv jo reelt er et psykisk overgreb på barnet.
 • Der ageres i systemet fortsat ikke med respekt for at sikre, at en kontakt til barnet ved påstande om uhensigtsmæssig adfærd sikres gennem som minimum overvåget løbende samvær mens anklagernes validitet undersøges,
 • børnene støttes ikke nok og er ikke nok i fokus i systemet,
 • mv.

Så når du i morgen vågner op til politisk vrede over tingenes tilstand, så vid at der er blevet råbt vagt i gevær overfor politikerne fra os specialister siden det aktuelle skilsmissesystem trådte i kraft – uden at de har taget notits.

Læs Familieretshusets direktørs opslag her:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6922843506675707904/

Se TV2 programmet her (NB: kræver TV2 Play adgang):
https://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/med-boernene-som-vaaben