Skip to main content

Mor og far får nu begge digital post om fælles børn

Folketinget vedtog i går endeligt en lov, som sikrer ligestilling i den måde, som forældre modtager digital post omhandlende fælles børn fra det offentlige på. Tidligere er den digitale post gået til kun en forælder (typisk mor). Med den nye lov sikres det, at digital post modtages af begge forældre. Helt konkret betyder lovforslaget, at offentlige myndigheder som udgangspunkt skal sende digitale post, der vedrører et fælles barns forhold, til begge forældre, når indholdet er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over et barn. Det gælder uanset om forældrene bor sammen eller ej.

Den nye lov vil træde i kraft i forbindelse med overgangen til den nye Digital Post-løsning. Forventeligt i november 2021, hvor myndighederne i forvejen skal tilpasse deres underliggende it-systemer.