Skip to main content

Oplægsholder for de danske domstole

Domstolenes familieretsnetværksgruppe havde inviteret SamværsAdvokatens advokat Tanja Graabæk ind for at tale om hendes erfaring med Familieretten. Det som bruger og samværsspecialist.

Så SamværsAdvokatens Tanja Graabæk tilbragte eftermiddagen den 20. juni 2022 i Retten i Glostrup med at tale om noget, som hendes hjerte brænder for: Samværssagerne.

En stort tak til retspræsident. Anni H. Fra retten i Svendborg og dommer Mie Obel Thomsen fra Retten i Hjørring for invitationen. Og ikke mindst en stor tak til hele gruppen af dommere for at tage tid til at lytte.