Skip to main content
Advokat Tanja Graabæk

Den 1. april 2019 åbnede det nye skilsmissesystem dørene. For fremtiden hedder Statsforvaltningen ”Familieretshuset” og domstolene får en ny afdeling, der skal behandle de familieretlige sager inkl. tvangsudleveringssagerne: ”Familieretten”. Det nye skilsmissesystem er i grove træk som følger:

Familieretshuset er en tragt, hvor alle sager hældes ned i. Herefter fordeles sagerne afhængigt af konfliktniveau og sværhedsgrad. De grønne sager (simple sager) og gule sager (mildt konfliktniveau) behandles videre i Familieretshuset, og klager over afgørelser i disse sager behandles af Familieretten (klagefrist: 4 uger). De røde sager (højt konfliktniveau og sociale udfordringer mv.) behandles af Familieretten, og klager over afgørelser i disse sager behandles af landsretten (ankefrist: 4 uger).

Der er mulighed for fri proces til alle sager, der behandles ved familieretten, samt alle sager ved Familieretshuset, som startes på kommunens foranledning.

Vi står i Advokatfirmaet Strauss & Garlik klar til at hjælpe jer med alle sager i det nye skilsmissesystem.