Skip to main content

Familieretshuset laver forsøg med børnesamtaler

Som del af et forskningsprojekt vil Familieretshuset nu forsøge at afholde børnesamtaler med børn ned til 4-5 samt børn med funktionsnedsættelse. I SamværsAdvokaten ryster vi på hovedet.

Kvaliteten af den børnefaglige arbejde er gennem årene styrtdykket i takt med, at man i Familieretshuset har udbredt den børnefaglige gruppe, som afholder børnesamtaler, til at omfatte alt fra pædagoger til socialrådgivere. Faggrupper, som ikke har den nødvendige psykologfaglige indsigt til kvalificeret at se bag om udsatte børns udtalelser. Alligevel mener Familieretshuset at disse faggrupper sagtens kan løfte opgaven med et lille ”onboarding”-kursus.

At kvaliteten af det børnefaglige arbejde i de familieretlige sager – som jo ofte bliver basen for vurderingen af barnets fremtid (og dermed udvikling og trivsel) – ikke prioriteres og ikke sikres er intet mindre end rystende. Når man ser på Familierettens eksklusive brug af psykologer samt afvisning af at bruge Familieretshusets børnesagkyndige til andet end tvangsfuldbyrdelsessagerne, kan man kun konstatere, at de er enige med SamværsAdvokaten.

Denne bekymring gælder allerede ved de almindelige børnesamtaler, som de finder sted i dag. Så at Familieretshuset nu vil udvide deres samtaler til at omfatte små børn og børn med funktionsnedsættelse er decideret skræmmende. Førstnævnte gruppe kræver i højere grad end ved de aktuelle børnesamtaler psykologisk indsigt. Og sidstnævnte gruppe forudsætter ikke kun brugen af psykologer med specialviden om netop den specifikke funktionsnedsættelse, men også med kendskab til det konkrete barn. Familieretshuset har simpelthen ikke den nødvendige faglighed til at der forsvarligt kan holdes samtaler med disse grupper af børn – og den faglighed er allerede sat iver styr i de børnesamtaler, som afholdes i dag.

Børnepsykologisk indsigt er altafgørende i de familieretlige sager, hvorfor en udvanding af fagligheden bare aldrig må ske. Så hvorfor er det blevet til en opgave, som alle uden den nødvendige psykologiske uddannelse og erfaring bliver sat til at udøve?!

Familieretshuset laver forsøg med børnesamtaler