Skip to main content

OMBUDSMANDEN fokuserer på ventetider

I forbindelse med behandlingen af en konkrete sag kom det frem, at der generelt er en meget lang ventetid på udarbejdelse af børnesagkyndige undersøgelser og børnesagkyndige erklæringer i Familieretshuset. Ombudsmanden har derfor nu rettet sit fokus på området og vil i midten af 2022 bede Familieretshuset om en status for at følge op på, om ventetiden er blevet nedbragt.

Samværsadvokaten ser dette som et vigtigt fokus, fordi ventetiderne i de tungeste af sagerne ofte er helt afgørende for, om en samværsforælder kan fastholde kontakten til sit barn eller om et endeligt samvær afslås. Alligevel er der alt, alt for lang tids ventetid på at få udarbejdet de undersøgelser, som er afgørende i sagerne.