Skip to main content

K-NEWS ARTIKEL om ny Europa-Kommissionsrapport

en ny rapport fra Europa-Kommissionen, der sætter fokus på retstilstanden i de europæiske lande, kritiseres de danske domstole for at være udfordrede på ressourcer. Det uagtet at de danske domstole er blevet tilført flere millioner igennem de seneste år, for netop at kunne håndtere den stigende sagsmængde.

Sidste år blev der sat fokus på det ressourcepressede domstolssystem herhjemme i forbindelse med den nye politireform, hvor man afsatte ekstra midler til politi- og anklagesystemet, men ikke til domstolene. Det blev dengang kritiseret af formand for Dommerforeningen, Michael Sjöberg, som også advarede om, at en fortsat mangel på ressourcer ville påvirke kvaliteten hos domstolene, hvilket i sidste ende kunne have konsekvenser for retssikkerheden. Det skete efter at skilsmissesystemet i højere grad involverede domstolene som organ.

I Samværsadvokaten kan vi genkende at domstolene er pressede. Det selv om vi kun arbejder med børnesager, som jo i høj grad prioriteres af domstolene. Vi oplever dog, at retssikkerheden selv i disse sager er påvirket. Så vi håber på, at politikerne tager Europa-Kommissionens kritik til efterretning.