Skip to main content

Hvornår starter skoleferier

Familieretten har i en konkret sag taget stilling til, hvornår en skoleferie starter. Noget som har betydning for, hvornår en bopælsforælder kan holde ferie med børnene med den virkning, at det løbende samvær bortfalder (det da et løbende samvær efter administrativ praksis bortfalder, hvis det ligger helt eller delvist i bopælsforælderens ferie).

Retten kom frem til, at ferien starter ved afslutningen af sidste skoledag inden ferien. Det i fuld overensstemmelse med en årelang fast administrativ praksis på samværsområdet.

”BS-48641/2020-VIB

Familieretten i Viborg har i kendelse 17. december 2020 defineret at det efter praksis er sædvanligt, at ferien starter fredag efter endt skoledag, der ligger umiddelbart op til den almindelige ferieperiode.

Sagen drejede sig om, hvorvidt juleferien starter fredag efter skole eller først starter lørdag. Ifølge Silkeborg Kommunes hjemmeside starter juleferien i 2020 lørdag den 19. december. Fars advokat procederede på, at Folkeskoleloven også bestemmer, at ferien starter om lørdagen. Familieretten kom frem til, at ferien starter fredag efter skole – og mor kunne derfor varsle ferie derfra.”