Skip to main content

Kommunikationsmæssig ligestilling af forældre fra i dag

Sidste år vedtog Folketinget et lovforslag om, at begge forældre skal have digital besked, når det drejer sig om deres børn. Det i digitale postkasser som f.eks. e-Boks eller mit.dk. Tidligere var det nemlig typisk kun været den ene forælder (mor), der fik digital post omhandlende børnene.

Den nye lov trådte i kraft i dag. Så fra i dag bliver al post fra det offentlige om et barn sendt til begge forældre. Lovændringen betyder i praksis, at offentlige myndigheder nu som udgangspunkt ved fælles forældremyndighed skal sende digital post om et fælles barn til begge forældre.

Ligestillingen af forældre på skilsmisseområdet tog et stort skridt i dag.