Skip to main content

De børnesagkyndige bør certificeres

Dansk Psykolog Forening har netop udstedt en pressemeddelelse med krav om, at bl.a. skilsmissesystemets børnesagkyndige skal certificeres som kvalitetssikring af det udførte arbejde.

I Samværsadvokaten sidder vi med hænderne oppe over hovedet og råber hurra. For kvaliteten af det udførte børnefaglige arbejde og en sikring af, at arbejdet kun udføres af fagpersoner med den nødvendige psykologfaglige indsigt til en valid afkodning af barnet, er altafgørende for at sagerne – også de familieretlige sager. For de handler jo om at sikre de involverede børns fremtidige trivsel og udvikling.