Skip to main content

BT ARTIKEL med Samværsadvokaten ombudsmandsundersøgelse

I artiklen taler samværsadvokatens advokat Tanja Graabæk om den Ombudsmandsundersøgelse, som Samværsadvokatens advokat Nanna Bolund og hun som specialister i børnesager var med til at starte med deres henvendelse til Ombudsmanden i sommeren 2020. En undersøgelse, som i går blev afsluttet med kritik af Familieretshusets sagsbehandlingstider. I sin kulegravning af sagerne fandt Ombudsmanden, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var på 12,9 uger – og den sag med den længste sagsbehandlingstid var på 76,4 uger.

Tanja Graabæk bakker i artiklen op om Ombudsmandens kritik, og udfordrer hvad de til familieretshuset tildelte merbevillinger egentligt er gået til. Hun bakkes i artiklen op af familieretsadvokat og formand for Danske Familieadvokater Anne Broksø, som mener at der et behov for en reformering af skilsmissesystemet.