Skip to main content

Ingen sikring af andre retssikkerhedsaspekter

Med årets finanslovsaftale har Familieretshuset i 2021 fået en merbevilling på knap 238 millioner kroner og er samtidig blevet fredet i en periode. Penge, som primært skal bidrage til afvikle de lange ventetider i sager om forældremyndighed, samvær og bopæl. Der ses dog desværre ingen tiltag til at forbedre borgerne retssikkerhed i sagerne i Familieretshuset. Det selv om retssikkerheden er blevet en øget udfordring i markant grad siden Familieretshuset hed Statsforvaltningen.

Politikerne mangler igen en forståelse for, hvad deres nye skilsmissesystem egentligt kæmper med i praksis.