Skip to main content

AUTOMATISK DELT BOPÆL forsvinder

Forældre kan nu igen få hjælp af de familieretlige myndigheder allerede fra samlivsophørets indtræden.

Med indførslen af det nye skilsmissesystem den 1. april 2019 indførte man samtidig en refleksionsperiode. Den indebar, at man ikke kunne blive straksskilt, ligesom man skulle gennemføre et obligatorisk digitalt læringsforløb for at kunne blive skilt uden en forudgående separation. Refleksionsperioden indebar også automatisk delt bopæl over fællesbørnene i de første 3 måneder efter et samlivsophør for forældre med fælles forældremyndighed. Konsekvensen af automatisk delt bopæl var desuden, at man som udgangspunkt ikke kunne starte en sag om bopæl i Familieretshuset før udløbet af refleksionsperioden.

Ordningen har mødt massiv kritik fra en lang række aktører på det familieretlige område, herunder Samværsadvokaten (bl.a. ved en kronik i Jyllandsposten den 2. januar 2020*). Den gav en masse udfordringer. Ikke mindst at forældrene fik illusionen af at være ligestillede ift. rettigheder over fællesbørnene i perioden, mens virkeligheden var, at den ene forælder blev registreret som bopælsforælder. Samtidig kunne forældre, der havde behov for hjælp lige efter samlivets ophør, ikke få den nødvendige hjælp.

Men det er heldigvis slut lige om lidt. For fra den 1. juli 2020 afskaffes reflektionsperioden helt.

Det var lidt et valg mellem pest og kolera, for uden reflektionsperioden er der stadig børn som kommer i klemme mellem forældre, som kæmper med at vinde rettigheder over barnet. Men i det mindre ved forældrene nu, hvad de går ind til. Med refleksionsperioden fik de opfattelse af at stå i en anden virkelighed, end de reelt set gjorde.

AUTOMATISK DELT BOPÆL forsvinder