Skip to main content

Fortsat skepsis trods millioner til Familieretshuset

I artiklen i AdvokatWatch taler Samværsadvokatens Tanja Graabæk om, at Familieretshuset i finansloven for år 2021 er tildelt ca. 238 mio. kr. til at afhjælpe de massive problemer med hhv. lange ventetider og dybe frustrationer som en konsekvens af sidste års reform af skilsmisseområdet, ligesom der bl.a. på Mødrehjælpens og Børns Vilkårs opfordring er afsat 5 mio. kr. til en pulje, der skal aflaste systemet ved at civilsamfundsaktører rådgiver skilsmissepar. Samtidig bliver reformarbejdet med skilsmissesystemet sat på pause, så Familieretshuset kan få arbejdsro til at komme i bund med sagspuklen.

I artiklen citeres Tanja Graabæk for følgende:

Det er dog ikke nok at barbere ventetiderne ned, mener Tanja Graabæk, der er familieretsadvokat med speciale i skilsmisse hos advokatfirmaet Strauss & Garlik. “Det løser ikke de retssikkerhedsmæssige problemer, der aktuelt er i systemet. For det er jo ikke kun sagsbehandlingstiderne, der er et problem. I særligt Familieretshuset er der udfordringer, som for eksempel i forhold til de børnesagkyndige undersøgelser,” siger Tanja Graabæk til AdvokatWatch. I højkonfliktsagerne skal der som udgangspunkt laves en såkaldt børnesagkyndig undersøgelse, men det er ifølge Tanja Graabæk mere undtagelsen end reglen, at det sker. Hun mener, at det blot er ét eksempel ud af mange, hvor systemet ikke fungerer. “Flere ressourcer vil selvfølgelig lette presset på systemet, men for mig at se er de retssikkerhedsmæssige problematikker næsten blevet en integreret administrativ praksis. Og de problematikker bliver ikke løst med de her initiativer,” siger hun.

Ud over de ekstra ressourcer til Familieretshuset afsætter partierne bag finansloven også 5 mio. kr. i en pulje, der skal aflaste systemet ved, at såkaldte civilsamfundsaktører rådgiver skilsmissepar. “Forebyggende indsatser, hvor skilsmissefamilier har mulighed for at søge noget rådgivning, er aldrig en dårlig ide,” siger Tanja Graabæk og tilføjer: “Det er dog vigtigt, at man kvalitetssikrer indsatsen. Særligt i forhold til hvem, der skal rådgive familierne”.