Skip to main content

Børnene får varige mén – og det er de voksnes skyld

Advokat Rasmus Hedegaard er den ansvarlige partner for det familieretlige team (inkl. Samværsadvokaten) i Advokatfirmaet Strauss & Garlik. Han bakker Advokatrådet op i deres anmodning om at de højkonfliktfyldte sager og sager med risikofaktorer (røde sager) straks oversendes til Familieretten, så sagerne ikke skal køre i et ekstra år, som det aktuelt sker fordi de skal starte i Familieretshuset. Dvs. at Familieretshuset ikke længere skal behandle de røde sager. Og han gør sig nogle tanker om lovændringen, som trådte i kraft den 1. april 2019 om ændring af skilsmissesystemet.

Læs Samværsadvokatens tanker om Advokatrådets anbefaling her:
https://samvaersadvokaten.dk/advokatraadet-om-familieretshusets-fremtid/