Skip to main content

Politikerne mener at Familieretten bør varetage de tungeste samværssager

I Samværsadvokaten er vi specialister i samværssager. Vi ser som praktikere skilsmissesystemets faldgruber og mønstre. Vi står på første række til at opleve de børneskæbner, som systemet spytte ud. Derfor bistår vi også altid gerne enhver politiker, som ønsker et reelt indblik i den praktiske virkelighed, som skilsmissesystemet indebærer. Det uanset om man politisk set er på det blå, røde, grønne eller orange hold. Tager man sikringen af skilsmissebørnene alvorligt, så bidrager vi gerne med indsigt – på tværs af partipolitik. For os handler det kun om at sikre skilsmissebørnene.

Det gælder også beslutningsforslag nr. B 22. Det er et forslag til folketingsbeslutning om flytning af § 7-sager (højkonfliktsager og sager med risikofaktorer) fra Familieretshuset til Familieretten, herunder med en reel specialisering af Familieretten, så det ikke fortsat kun er ved navn. Vi så gerne et helt nyt skilsmissesystem. Men den politiske vilje er dog centreret omkring ændringer indenfor de eksisterende rammer, og med respekt for det, har vi i forhold til dette lovforslag bidraget med den praktiske viden om virkeligheden i behandlingen af børnesagerne.