Skip to main content

Til brug for sagen vil jeg bede dig besvare nedenstående spørgsmål. Du skal bare besvare så godt du kan – og hvis der er noget, du ikke kan svare på, eller noget der ikke er relevant i din sag, så spring det over. Selvom du måske har fortalt mig nogle af tingene tidligere, beder jeg dig besvare alligevel, så jeg har alle oplysninger samlet.

  Spørgeskema i forældreansvarssager

  Oplysninger om dig


  Har du ny en kæreste/samlever/ægtefælle? janej

  Bor I sammen? janej


  Oplysninger om den anden forælder


  Har den anden forælder en ny kæreste/samlever/ægtefælle?
  janej
  Hvor længe har de kendt hinanden?

  Bor de sammen?
  janej


  Oplysninger om barnet/børnene:

  Oplysninger om børn med andre end den forælder, som denne sag vedrører, skriver du nederst i kommentarfeltet.
   
  Barn nr. 1


   
  Barn nr. 2


   
  Barn nr. 3


  Har du flere end 3 børn med den forælder, som denne sag vedrører, skriver du oplysningerne om dem nederst i kommentarfeltet.


  Oplysninger om samvær, bopæl og forældremyndighed vedr. ovenfor nævnte barn/børn:

  Har I selv lavet en aftale om samvær for jeres barn/børn? janej
  Har Familieretshuset truffet afgørelse om samvær for jeres barn/børn? janej
  Har I selv lavet en aftale om forældremyndighed og/eller bopæl? janej
  Har Retten tidligere afsagt dom vedrørende forældremyndighed? janej
  Har Retten tidligere afsagt dom vedrørende bopæl? janej
  Har I fælles forældremyndighed? janej
   
  Beskriv gerne den nuværende - og eventuelle tidligere - aftale/afgørelse/dom om samvær, bopæl og forældremyndighed
  (send gerne alle aftaler, afgørelser og domme til mig på info@advohus.dk eller upload dem via formularen.)


  Oplysninger om jeres samliv, ophør af samliv og samarbejdet om barnet/børnene:

   


   
     Øvrigt  Hvis Familieretshuset og/eller kommune er involveret, så udfyld venligst dette:


  Beskriv her, hvad du gerne vil have min hjælp til:

  Er der andet, du synes er væsentligt for sagen, kan du skrive det her:  Hvis din henvendelse vedrører en retssag om barnets/børnenes bopæl, bedes du oplyse:

  Du bedes enten eftersende din årsopgørelse for to år tilbage til info@advohus.dk eller uploade den via formularen her, så vi kan vurdere muligheden for fri proces ved en retssag.
   
  Bemærk at denne skabelon ikke fremsendes krypteret, hvilket du med brugen af skabelonen accepterer. Ønsker du en krypteret fremsendelse bedes du i stedet sende oplysningerne og evt. dokumenter ved sikker-mail på info@advohus.dk. Bemærk at en krypteret fremsendelse forudsætter, at din e-mail er sat op til dette. For sender du med ”almindelig” e-mail, sker det ikke krypteret. Vi forudsætter derfor, at du er indforstået med, at også informationer af fortrolig karakter udveksles via e-mail.
   
  Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte mig
   

  Upload dine dokumenter her