Advokat Tanja Graabæk

Tanja Graabæk var oplægsholder på Lisbeth Zornigs børnekonference for fagpersoner den 5. marts. Hun talte om skilsmisse i småbørnsfamilier og om, den betydning en skilsmisse har for små børn.

Hun gennemgik også det nye skilsmissesystem for tilhørerne – og fortalte om fordele og ulemper ved den nye ordning med Familieretshuset og Familieretten.

Skilsmisse i småbørnsfamilier